ข่าวใหม่ .

วารสารชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

วารสารชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT’59

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT’59 ความสามารถด้านภาษาและด้านคำนวณ และ ความสามารถด้านเหตุผล

รวมข้อสอบ NT

  ข้อสอบ ป.3 NT คณิต ชุด 1 ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 571.82 KB ข้อสอบ ป.3 NT คณิต ชุด 2 ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 453.47 KB ข้อสอบ ป.3 NT ภาษาไทย ชุด ๑ ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 318.63 KB ข้อสอบ ป.3...

ข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ปี 2555-2558

ข้อสอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2555-2558 การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2555 ข้อสอบความสามารถด้านภาษา ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ ข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล โค...